45 telers tekenen voor Triasboring

Begin juli hebben ruim 45 telers, waaronder Holstein Flowers, hun handtekening gezet voor Trias Westland, een boring naar aardwarmte op 4 kilometer diepte. Deelname aan het project betekent dat deze tuinbouwbedrijven voor ten minste 15 jaar warmte gaan afnemen en direct (mede)eigenaar worden in Trias Westland B.V. De 45 tuinders vertegenwoordigen samen meer dan 28 MW aan warmte. Ook is de boorlocatie bekend geworden, de bedrijfslocatie van firma Wesstein aan de Lange Broekweg 70 in Naaldwijk.

Door dit gezamenlijk commitment is het (financieel) mogelijk geworden om aardwarmte op 4 km diepte te gaan winnen en te leveren aan de deelnemende glastuinbouwbedrijven en andere gebouwen, zoals de veilinggebouwen van Royal FloraHolland.

De Europese aanbestedingen voor de Triasboring zijn in volle gang. In september wordt financial close verwacht en kan de realisatie starten.

Feestelijke bijeenkomst
Met het zetten van handtekeningen en het gezamenlijk heffen van het glas is deze samenwerking gisteren op ceremoniële wijze bekrachtigd. De feestelijke bijeenkomst kende twee delen. Voor de pauze lichtte Trias Westland directeur Marco van Soerland de deelnemers in over de voortgang van het project. Hij nam de aanwezigen mee in een reis, die zijn oorsprong in 2008 kent, naar de start van de boring begin 2017. Hij feliciteerde de aanwezigen met hun project.

Bij het tweede deel waren ook andere gasten aanwezig, waaronder de vertegenwoordigers van de initiatief nemende partijen, Westland Infra, HVC en Royal Flora Holland, financiers, een aantal omwonenden en de pers. Marco van Soerland vertelde over het project Trias Westland en de bereikte mijlpaal, waarna Frank Binnekamp (directeur bij Westland Infra) inging op de energietransitie in het Westland. Hij vertelde over de te nemen stappen in de energietransitie en herkende in de Westlandse ondernemers de bouwstenen van een intelligent, decentraal en duurzaam energiesysteem in de regio.

Tenslotte vertelde Wethouder Duijvestijn van de Gemeente Westland over de impact en noodzaak van het unieke aardwarmte project in zijn gemeente. Hij vertelde trots te zijn dat Trias Westland weer een voorbeeld is hoe innovatieve ondernemers grote energiebesparende stappen nemen en de Greenport weer op de kaart zetten.

Over Trias Westland
Trias Westland ontwikkelt en realiseert een Triasproject in de regio Westland en is opgericht door initiatiefnemers Royal Flora Holland, HVC en Westland Infra. Het project draagt bij aan een brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven in het Westland, waarbij de participerende bedrijven direct eigenaar worden van het geothermiebedrijf. Meer over Trias Westland vindt u op www.triaswestland.nl.

Terug naar overzicht