Holstein Flowers investeert in duurzaamheid

Holstein Flowers teelt gerbera’s met respect voor mens en natuur. Duurzaam ondernemen vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Al jaren voeren wij een actief milieubeleid. Zo behoren we tot één van de schoonste gerberakwekers ter wereld. 

Biologisch telen

Niet alleen mensen houden van gerbera's. Ook schadelijke insecten vinden onze kleurrijke bloemen aantrekkelijk. Om de gerbera’s hier tegen te beschermen, zetten we biologische gewasbescherming in waar mogelijk. Continu monitoren we of er geen ziekten en plagen in het gewas voorkomen. Is dit wel het geval, dan bestrijden we die zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden. Dit proces vraagt veel expertise. Daarom hebben we voor geïntegreerde gewasbescherming een specialist in eigen dienst.

Hergebruik water

Onze gerberaplanten krijgen dagelijks meerdere keren water en meststoffen. De planten gebruiken niet al het water dat we aanbieden. Via de draingoten gaat dit water terug naar onze waterruimte waar we dit 'drainwater' ontsmetten met UV-straling. De volgende dag gaat dit water weer naar de planten, waarna het hele proces van voren af aan begint. Op deze manier recirculeren we al ons water, zodat het milieu niet wordt belast met de uitstoot van meststoffen.

Zonnepanelen

We verwerken onze gerbera’s zoveel mogelijk met groene energie met behulp van zonnepanelen. In totaal zijn er bijna 1800 zonnepanelen geïnstalleerd op onze beide vestigingen. Op een zonnige dag produceren deze panelen 3200 kilowatt, genoeg om met een Tesla 16.000 km te rijden. Bekijk de video over onze zonnepanelen. 

Aardwarmte

Holstein Flowers is één van de 49 Westlandse bedrijven die deelnemen aan het Trias Westland aardwarmteproject. Het project draagt bij aan een brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven in het Westland. Met aardwarmte kunnen we onze kassen duurzaam verwarmen en energiezuinig telen. Bekijk de video hieronder voor meer informatie over aardwarmte van Trias Westland. 

LED belichting

Duurzaam telen met LED verlichting

We belichten onze gerbera’s met duurzame LED verlichting. Met LED zorgen we ervoor dat we geen warmteoverschot creëren. Daarnaast hoeven we in de donkere maanden, wanneer we voluit belichten, minder warmte en CO2 af te ventileren. Het is de duurzaamste manier van belichten.

Keurmerken

We zijn gecertificeerd volgens MPS, MPS A, MPS GAP Qualified en Grasp. Ook is Holstein Flowers lid van Sedex. Deze internationale organisatie richt zich op duurzaamheid, onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek. Bovendien voldoet Holstein Flowers aan de doelstellingen van het keurmerk FSI (Floriculture Sustainability Initiative). FSI is een initiatief voor verduurzaming in de internationale sierteeltketen. Het doel is dat 90% van de door FSI-leden geproduceerde of verhandelde bloemen en planten in 2020 duurzaam is. Holstein Flowers voldoet al aan deze certificering. 

Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen

Energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen. Dat is Het Nieuwe Telen. Hierbij maken we gebruik van natuurkundige kennis om de teelt optimaal te sturen op het gebied van bijvoorbeeld temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en schermen. HNT zorgt er voor dat het klimaat in de kas zo stabiel mogelijk blijft en er nauwelijks energie verloren gaat. Het Nieuwe Telen past ook in onze strategie om energie neutraal te telen.

Afval scheiden

We scheiden onze afvalstromen waar mogelijk. Van groenafval, papier en karton tot kunststoffen en restafval. Ook hebben we onze plastic bekers en roerstaafjes vervangen door recyclebare koffiebeker en FSC materiaal. Deze worden vervolgens milieuvriendelijk afgevoerd. Zo proberen we in alle onderdelen van ons bedrijf, van kas tot kantine, zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

Animatie Trias Westland

Zonnepanelen op onze daken